Contributie en betaling

Het lesgeld per maand bedraagt per 1 september 2021 € 25,00 (voor een les van 45 minuten per week), € 30,00 (voor een les van 60 minuten per week) en € 35,00 (voor een les van 75 minuten).

De contributie is gebaseerd op een jaarcontributie en wordt door 10 maanden gedeeld, alleen over de maanden juli en augustus wordt geen contributie berekend.

Volg je meer dan 1 les of is er meer dan 1 leerling uit hetzelfde gezin (wonende op hetzelfde adres) op les dan krijgt men 10% korting op het lesgeld t/m 4 lessen. Bij 5 lessen of meer in de week geldt een korting van 15% op het totale lesgeld per maand.  De betaling geschiedt door middel van automatische incasso.

Contante betaling kan ALLEEN met gepast geld in een enveloppe met duidelijk de naam van de leerling erop. Dit om oponthoud tussen de lessen te voorkomen.

Tijdens schoolvakanties en (nationale) feestdagen wordt er geen les gegeven. Het lesgeld blijft echter tijdens die periode ongewijzigd.