Inschrijven en voorwaarden

Inschrijving geschiedt door het invullen van een online inschrijfformulier. Afhankelijk van de groepsgrootte van de les waarvoor ingeschreven wordt, kan in overleg met Like2Dance gelijk gestart worden, of wordt je ingeschreven op de wachtlijst.

Algemene voorwaarden:

  • Betaling geschiedt door middel van automatische incasso. Contant betalen mag ook, maar dan wordt een meerprijs gerekend. Tevens kan contant betalen ALLEEN met gepast geld in een enveloppe met duidelijk de naam van de leerling en de betreffende maand waarvoor betaald wordt daarop vermeld.
  • Er is een reductieregeling waarbij 10% korting op het lesgeld wordt verleend indien twee of meer personen uit één gezin (wonende op hetzelfde adres) danslessen volgen, of wanneer een leerling meer dan één les in de week volgt. Bij 5 lessen of meer is deze korting 15%.
  • Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen (zie vakantierooster) wordt er geen lesgegeven. Het lesgeld blijft in deze periodes echter ongewijzigd. Over de maanden juli en augustus wordt geen lesgeld berekend.
  • Opzegging is mogelijk, schriftelijk of per e-mail. Er wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. Bijvoorbeeld: stoppen per 1 december, dan dient men uiterlijk op 31 oktober opgezegd te hebben.
  • Indien een leerling een les niet kan volgen (door bijv. ziekte) is er een mogelijkheid deze gemiste les in te halen. Echter moet dit altijd overlegd worden met de betreffende docent.
  • Een les komt te vervallen als er 3 of minder leerlingen aanwezig zijn.
  • Bij ziekte/plotselinge afwezigheid van een docent, wordt gezocht naar passende vervanging. Mocht dit niet realiseerbaar zijn, komt een les te vervallen, maar zullen inhaalmogelijkheden aangeboden worden.
  • In geval van overmachtssituaties, waardoor lessen geen doorgang kunnen vinden, vindt GEEN restitutie van het lesgeld plaats.
  • Leerlingen waarvan bekend is dat zij aan lessen deelnemen, doch in gebreke zijn gebleven bij de betaling van het verschuldigde lesgeld, kunnen van de les worden verwijderd.
  • Tijdens de lessen is het dragen van de juiste kleding en schoeisel verplicht.

Schrijf je NU in!!! Klik HIER!!!