Kijkdagen

 

De kijkdagen zijn bedoeld om de ouders/verzorgers en eventueel familie van de leerlingen een indruk te geven van hetgeen er in de lessen aan bod komt, wat de leerlingen leren en geleerd hebben en wat ze bijvoorbeeld voorbereiden voor de voorstelling(en). Tijdens de kijkdagen zullen de belangstellenden in de zaal (op de grond) zitten om zo de leerlingen aan het werk te zien. Alle belangstellenden zijn dan elke laatste 20 minuten van de les van harte welkom in de zaal en de docent zal de deur dan open doen en aangeven waar in de zaal plaatsgenomen kan worden. In de zaal mogen geen buitenschoenen gedragen worden. Eenmaal per seizoen organiseren we de Meedoeweek. Dit houdt in dat men gedurende de hele les mag kijken/meedoen. Dus ouders mogen bij hun kinderen meedoen, maar kinderen mogen ook bij hun ouders meedoen als deze les volgen.  Tijdens de kijkdagen is het NIET mogelijk een proefles te doen!!

Data kijkdagen seizoen 2019-2020:

  • Maandag 7 oktober 2019 t/m Zaterdag 12 oktober 2019
  • Maandag 9 december 2019 t/m Zaterdag 14 december 2019 (dit is de MEEDOEWEEK)
  • Maandag 10 februari 2020 t/m Zaterdag 15 februari 2020
  • Maandag 20 april 2020 t/m Zaterdag 25 april 2020