Kijkdagen

 

De kijkdagen zijn bedoeld om de ouders/verzorgers en eventueel familie van de leerlingen een indruk te geven van hetgeen er in de lessen aan bod komt, wat de leerlingen leren en geleerd hebben en wat ze bijvoorbeeld voorbereiden voor de voorstelling(en). Tijdens de kijkdagen zullen de belangstellenden in de zaal (op de grond) zitten om zo de leerlingen aan het werk te zien. Alle belangstellenden zijn dan elke laatste 20 minuten van de les van harte welkom in de zaal en de docent zal de deur dan open doen en aangeven waar in de zaal plaatsgenomen kan worden. In de zaal mogen geen buitenschoenen gedragen worden.  Tijdens de kijkdagen is het NIET mogelijk een proefles te doen!!

Data kijkdagen seizoen 2022-2023:

  • Maandag 19 december 2022 t/m Zaterdag 24 december 2022