Kijkdagen

 

De kijkdagen zijn bedoeld om de ouders/verzorgers en eventueel familie van de leerlingen een indruk te geven van hetgeen er in de lessen aan bod komt, wat de leerlingen leren en geleerd hebben en wat ze bijvoorbeeld voorbereiden voor de voorstelling(en). Tijdens de kijkdagen zullen de belangstellenden in de zaal (op de grond) zitten om zo de leerlingen aan het werk te zien. Alle belangstellenden zijn dan elke laatste 20 minuten van de les van harte welkom in de zaal en de docent zal de deur dan open doen en aangeven waar in de zaal plaatsgenomen kan worden. In de zaal mogen geen buitenschoenen gedragen worden. Eenmaal per seizoen organiseren we de Meedoeweek. Dit houdt in dat men gedurende de hele les mag kijken/meedoen. Dus ouders mogen bij hun kinderen meedoen, maar kinderen mogen ook bij hun ouders meedoen als deze les volgen.  Tijdens de kijkdagen is het NIET mogelijk een proefles te doen!!

Data kijkdagen seizoen 2020-2021:

  • Maandag 5 oktober 2020 t/m Zaterdag 10 oktober 2020
  • Maandag 8 februari 2021 t/m Zaterdag 13 februari 2021 (dit is de MEEDOEWEEK)
  • Maandag 12 april 2021 t/m Zaterdag 17 april 2021